luni, 5 mai 2008

[TAO - 04] Imăsurabilul Tao

Natura lui Tao e astfel
încît chiar dacă e folosit încontinuu
este reîmprospătat natural,
niciodată golit,
niciodată prisosind, precum o cupă prea umplută
ce îşi varsă conţinutul pe pămînt.

De aceea Tao nu-şi pierde încărcătura
Şi rămîne permanent o sursă de hrană
pentru cei care nu sunt atît de plini de ei înşişi
încît să nu fie capabili să aibă parte de el.

Cînd este călită dincolo de limitele ei naturale
Cea mai măiastră sabie îşi va pierde ascuţimea.
Chiar şi cea mai bine călită sabie,
contra apei nu este de ajutor
şi dacă e folosită contra pietrei se va rupe.

Iar sfoara tăiată de o sabie va rămîne în bucăţi mici
şi nu va mai fi deloc folositoare

Aşa cum armurierul experimentat
'temperează' sabia, călind-o,
Tot aşa înţeleptul temperează intelectul folosindu-se de înţelepciune.
Cu răbdare, sfoara poate fi desfăcută
şi problemele care par fără ieşire, rezolvate.

Cu administrare înţeleaptă, totul există în unitate,
Pentru că nici un om nu trebuie să simtă că există
doar ca o umbră a fratelui său mai strălucit.

Prin conduită neorientată pe cîştig
se poate păstra deschiderea către Tao.
Aşa pot fi descoperite misterele Căii.

Niciun comentariu: